YTÜ 9. SSG (Savunma Sanayii Günleri)

Adress: Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryum Salonu
Participation Fee:
Starting Date: 12 March, 09:00
End Date: 13 March, 17:00
Web Page:

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sektörün öncü kurumları, özel sektör temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirerek savunma sanayi alanında önemli bilimsel çalışmalar ve projeler değerlendirilecek. Etkinliğimizde yer alan değerli katılımcılarımız; ulusal savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılması, ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı ile kamu kurumlarının sistem ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojik gelişmeler ışığında özgün yurtiçi sistemlerin geliştirilmesi ve bu doğrultuda yapılan Ar-Ge çalışmaları ile uluslararası pazara entegre, rekabetçi bir milli savunma sanayiinin oluşturulması gibi birçok konuyu ele almayı amaçlıyoruz.