Uluslararası Güvenlik Kongresi

Adress: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İncek şehit savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı
Participation Fee:
Starting Date: 19 September, 10:00
End Date: 20 September, 17:00
Web Page: http://www.jsga.edu.tr/detay.aspx?id=110477

Güvenlik kavramı, küresel değişimlerle eş zamanlı olarak bir dönüşüm geçirmektedir. Geleneksel güvenlik anlayışında devletlerin güvenlik sorunları özellikle askeri tehdit odaklı düşünülürken, Soğuk Savaş dönemi sonrasında güvenlik kavramının içeriği derinliğine ve genişliğine büyük bir değişim kaydetmiştir. Geçmiş güvenlik sorunları hala geçerliliğini korumakla birlikte, günümüzde yeni tehdit ve sorunlar bunlara ilave olmuştur. “Çevresel Güvenlik, İklim Değişikliği, Organize/Örgütlü Suçlar, Asimetrik Tehditler, İç Savaşlar, Terörizm, Siber Savaş, Uluslararası Göç, İnsan Güvenliği" gibi pek çok yeni konu güvenlik çalışmalarında ele alınmaya başlanmıştır. Güvenlik Çalışmalarındaki bu değişiklik sadece konu odaklı olmayıp yeni aktörler de bu alanın öznesi haline gelmiştir. Devletlerin yanı sıra bireyler, uluslararası örgütler, özel askeri şirketler, terör örgütleri gibi yeni aktörler, devletlerin egemen olduğu alanda her geçen gün daha fazla yer almaktadır. Bu bağlamda, uluslararası güvenliğe ilişkin akademik çalışmalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde alanda uzman isimlerin bir araya gelmesiyle 19-20 Eylül 2019 tarihleri arasında uluslararası güvenliğin kuram, yöntem ve uygulama üzerinden tartışılacağı uluslararası bir kongre icra edilecektir. Dinleyici olarak katılmak için tıklayınız. Uluslararası Güvenlik Kongresi Kongre Programına Ulaşmak İçin Tıklayınız.