TSSK 7. Proje Pazari Ve İş Birliği Zirvesi

Adress: ODTU Kemal Kurdaş Kongre ve Kültür Merkezi
Participation Fee:
Starting Date: 5 February, 09:00
End Date: 5 February, 17:00
Web Page: https://tsskprojepazari.org/

Değerli Savunma Sanayii Sektör Temsilcileri, Teknolojik bağımsızlık, günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında her zamankinden daha önemli bir konuma gelmiş bulunmaktadır. 2000’li yıllara kadar genelde “hazır alım” ve “ortak üretim” yoluyla karşılanan TSK ihtiyaçları, modernizasyon projeleri ile birlikte yerlilik oranının arttırılmasına olanak sağlayan “Yurt İçi Geliştirme Modeli” ile karşılanmaya başlanmıştır. Bu süreçte savunma sanayimiz “lisans altında üretim” ağırlıklı bir yapıdan “mühendislik ve tasarıma dayalı üretim” ağırlıklı bir yapıya dönüşmüştür. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından hazırlanan ve vizyonu “Sürdürülebilir Savunma Sanayi İçin Teknoloji ve Alt Sistem Sahipliği” olarak belirlenen 2018-2022 dönemi Sektörel Strateji Dokümanı’nda yer aldığı üzere, ihtiyaçların yurt içi imkânların azami kullanımı ile karşılanmasına yönelik yeteneklerin geliştirilmesi özellikle vurgulanmaktadır. Simultaneous translation will be provided at the TSSK 7th Project Fair and Collaboration Summit.