Istanbul Aırshow IAS 2020

Adress: Istanbul Atatürk Airport General Aviation Apron (A14).
Participation Fee:
Starting Date: 1 October, 10:00
End Date: 4 October, 17:00
Web Page: https://www.istanbulairshow.com

Avrasya havacılık ve havalimanları pazarının buluşma noktası. Balkanlardan başlayıp Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerine kadar, bölgedeki ulusların her birinin kendi özellikleri olsada, havacılık ve havalimanı endüstrilerindeki uzun sürede birikmiş ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçları arasındaki benzerlikler, farklılıklarını geçmiştir. Bölgedeki diğer ülkelerden daha önce yeniden yapılandırma dönemine girmiş bir ülke olarak Türkiye, söz konusu Pazar için mükemmel bir kıstas oluşturmakta ve Avrasya’daki havacılık ve havalimanı endüstrisi için önemli bir lider rol üstlenmektedir. Türkiye’nin bu önemli rolünden esinlenerek “Airex”, özellikle havacılık endüstrisinin sivil yönüne odaklanan ve her şeyden önce Avrasya pazarında ortaya çıkan fırsatlara hizmet etmek ve katkıda bulunmak üzere bir işletme platformu oluşturmak için tasarlanmıştır. Avrasya Pazarında Karşılaşılan Fırsatlar Özellikle Türkiye’de sivil havacılık ve havalimanları konularında olmak üzere bölgede yapılan büyük yatırımlar, Havacılık ve havalimanı endüstrilerinin küresel yönetmeliklerine adaptasyon, Devlete ait havayolları, havalimanı ve terminal işletmelerinin özelleştirilmesi, Yeni gelişen özel havayolları, hava-çarter ve hava-taksiciliği şirketleri, İş ve genel amaçlar için özel hava araçlarının kullanımında artış, Havaalanları ve ilgili tesislerin inşası, onarımı ve modernizasyonu, Alternatif finansman ve yönetim modelleri, Pilotlar, hava trafiği kontrolü, bakım, zemin desteği ve hava yolları güvenlik personeli için eğitim tesislerinin kalitesini ve miktarını artırma ihtiyacı, Bölgeden ve bölgeye gelecek hava yolları yolcularının sayısını artırmak,

Upcoming Events